سـاعات کاری مطب :

شنبه : 16 الی 20

دوشنبه : 16 الی 20

چهارشنبه : 16 الی 20


 آدرس :

اصفهان, خیابان شمس آبادی, نبش کوچه پنج (فروهر), مجتمع پزشکی ایران زمین, طبقه سوم, واحد 306

تلفن: 32245385-031

Google Map