زایمان سزارین :


عمل سزارین سابقه چند هزار ساله دارد و در مواردی استفاده می شود که جان مادر در خطر بوده یا مشکلی برای جنین پیش آید این نوع زایمان، جراحی است که همراه با شکافتن پوست روی شکم و عضلات زیر آن و جداره رحم انجام میگیرد، طبق آمار جهانی که ارائه شده است ۱۰ درصد از زایمان های صورت گرفته در دنیا به روش سزارین بوده در صورتیکه این آمار در ایران ۲۵ تا ۳۵ درصد می باشد و انجام زایمان سزارین در ایران تقریبا سه برابر نرخ جهانی است.

در جراحی سزارین نیاز به ایجاد شکاف بر روی شکم مادر وجود دارد تا بتوان سر نوزاد را از قسمت شکم بیرون کشید، لذا بخش تحتانی شکم و رحم به طول حدود ۴ اینچ شکافته میشود که در ادامه، شکاف ایجاد شده بر روی پوست نیاز است تا عضلات زیر آن و جدار رحم نیز شکافته شود تا جنین توسط جراح زنان از رحم بیرون کشیده شود.

زایمان سزارین نسبت به زایمان طبیعی علاوه بر تحمل درد کمتر، انقباضات لگنی رخ نمی دهد ، بانوانی که زایمان سزارین را انجام می دهند تنها دردی را که احساس می کنند درد زمان نقاهت می باشد. زمان عمل سزارین معمولا بین سی الی شصت دقیقه طول می کشد. سزارین جزو جراحی های بزرگ محسوب می گردد.

C-sectionعوارض زایمان سزارین

دلایل (اندیکاسیون) زایمان سزارین