نوار قلب جنین :


نوار قلب جنین در طی دوران بارداری جهت بررسی موقعیت جنین صورت می گیرد . در طی این تست پزشک مربوطه ضربان قلب جنین را ارزیابی می کند در این تست در شرایطی که جنین استراحت می کند و در زمان حرکت آن انجام می شود. آزمایش نوار قلب جنین پس از هفته ۲۴ الی ۲۶ حاملگی انجام می شود . ولیکن بیشتر مواقع در اواخر دوران بارداری و برای این که سلامت جنین تائید شود انجام می شود و این تست به همراه آزمایش بیوفیزیکال پروفایل صورت می گیرد

Fatal Monitoring

NST Report