زایمان طبیعی (NVD) :


زایمان اوج دوران بارداری یک زن است که شامل خارج شدن یک یا چند نوزاد از رحم مادر است. زایمان طبیعی یک پدیده طبیعی و فیزیولوژیکی است که خلقت و پرودگار آن را برای تولد نوزاد تعریف کرده است و در حقیقت هیچ روش غیر طبیعی نمی تواند جایگزین این روش زایمان گردد.

در این روش مادر اجازه می‌دهد که طبیعت انسان کار خود را در زایمان انجام دهد. در زایمان طبیعی، در حقیقت عبور بچه از کانال زایمان، موجب می گردد تا ریه های جنین از مایعی که داخل ریه قرار دارد خالی شود و آن فشار و دردهای زایمانی که با انقباضات به سینه جنین فشار وارد می کند سبب نفس کشیدن نوزاد متولد شده می گردد، که این اولین تنفس، بهترین نفس است.

Natural Vaginal Delivery01

بر طبق تحقیقات انجام شده، ثابت گردیده که نوزادانی که با زایمان طبیعی به دنیا آمده اند از لحاظ تنفسی و از حالت سلامتی نسبت به بچه های دیگر در وضعیت بهتری قرار دارند .

مادر در هنگام زایمان طبیعی هوشیار می باشد و با دخیل بودن در این عمل، احساس انجام و توانمندی یک امر طبیعی را دارد که برای مادر یک احساس بسیار مطلوب و رضایتمندی ایجاد می کند.

بیشتر مادران بعد از تایید سلامت جنین و طی کردن یک بارداری طبیعی ، در دوره سه ماه سوم بارداری اغلب به انتخاب بهترین روش زایمان فکر می کنند. زایمان را می توان به دو روش طبیعی و سزارین انجام داد ، اما به طور معمول زایمان طبیعی امن تر است و از فواید بیشتری بر خوردار می باشد .

اما متاسفانه ممکن است ترس از این روش زایمان مادران را به سمت زایمان سزارین سوق دهد ، در صورتی که اگر با فواید زایمان طبیعی آشنا باشید حتما تنها انتخاب خانم های باردار زایمان طبیعی می باشد .


مزایای زایمان طبیعی

حالت هایی که در آن زایمان طبیعی برای مادر و جنین خطرناک است